Biegunowy ląd [GLEIC]

 

Biegunowy ląd, pierwszy ląd, który (według źródeł ezoterycznych Wschodu) wyłonił się na biegunie północnym. W antropogenezie okultystycznej uważany jest za teren rozwoju pierwszej rasy głów­nej (astralnej).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 13.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic