Czerski Lucjan

 

Lucjan Czerski, antropozof, należał do Krakowskiego Koła „Jan Łaski” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego prowadzonego przez Henryka Kunzeka. Kartę członkowską nr 65 otrzymał 16.12.1924 r. W dokumentach Poskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adnotacja b. d., że z PTA wystąpił oraz adres: Kraków, Kamienna 20 oraz Ognisko Białego.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Krakowskie Koło „Jan Łaski” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA.