"Czekam" *w budowie*

 

Czekam (Władysław St. Reymont, Czekam, ? 1905, [w:] Idem, ....?).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).