Fetysz ["Hejnał"]

 

Fetysz, portug. „czar” z łac. facticium zrobiony sztucznie; przedmiot pośredni między amuletem a bałwanem. Niektóre ludy pierwotne wierzą, że w takich przedmiotach żyją wcielone duchy, dlatego oddają fetyszom cześć, posługując się niemi przy rozmaitych praktykach magicznych.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 4, s. 126–127

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, magia