"Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie" *w budowie*

 

Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie (Juljan Tuwim, Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie, wydanie pierwsze: Warszawa 1921, Bibljoteka Polska, ss. 217, wersja elektroniczna: http://polona.pl (dostęp tylko z BN); wznowienie: 1924; kolejne wydania powojenne: 1960; 2010.

 

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).