Elementale ["Hejnał"]

 

Elementale, ang. astralne duchy przyrody i żywiołów. Posiadają mentalną monadę, skierowaną do specjalnie inwolucyjnej działalności, – astrosom, kształtujący tę działalność i fizyczne ciało, niewidoczne w zwykłych warunkach wskutek samej jednorodności jego budowy z tem środowiskiem, w którem te elementale operują. Patrz: gnomy sylfy, undiny i salamandry.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 3, s. 93.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej