Ebjonici ["Hejnał"]

 

Ebjonici, hebr. „ubodzy”, sekta judeo-chrześcijańska, powstała w Palestynie w 2-gim wieku, uznająca tylko część zasad nauki chrześcijańskiej.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 3, s. 92.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej