Determinizm ["Hejnał"]

 

Determinizm, (nł.) pogląd filozoficzny, według którego wszelki akt woli ludzkiej jest w całości przyczynowo związany. Według tego poglądu przypadek nie istnieje, a wszystko jest wynikiem przyczyny i skutku.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 2, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej