Dematerjalizacja ["Hejnał"]

 

Dematerjalizacja, (łac.) zjawisko, polegające na uwolnieniu się ducha od jego powłoki cielesnej, która staje się niewidzialną. Przenikanie jednej materji przez drugą.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 2, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, duch, materia