Chrzanowska Wanda

 


Wanda Chrzanowska

Wanda Joanna Chrzanowska, (24.05.1876–1951), pochodziła z zamożnej ewangelickiej rodziny kupieckiej Szlenkierów, żona prof. Ignacego Chrzanowskiego, wybitnego literaturoznawcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zginął w hitlerowskim obozie Sachsenhausen. Za sprawą syna dr. Bohdana Chrzanowskiego Wanda Chrzanowska zaangażowała się w latach dwudziestych w ruch antropozoficzny. Należała do Krakowskiego Koła „Jan Łaski”, do grupy, którą prowadziła Aniela Krzyżanowska. Kartę członkowską nr 114 (kl. I) otrzymała 20.06.1928 r. Po śmierci Luny Drexler podczas wyborów nowej sekretarz generalnej PTA w 1934 r., Wanda Chrzanowska wraz z Heleną Dobrzyńską weszła w skład zarządu Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Mąż Wandy, prof. Ignacy Chrzanowski nie wstąpił do Towarzystwa Antropozoficznego, w jego pracach znajduje się jednak krótka notka o nauce Rudolfa Steinera (Optymizm i pesymizm polski, Warszawa 1971, s. 399). W dokumentach PTA w Archiwum Goetheanum przy nazwisku Chrzanowskich widnieje adres: Kraków, Biskupia 2. 

 

Monika Rzeczycka


Wanda i Ignacy Chrzanowscy

 

Literatura: adresownik Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach); listy członkowskie grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach). 

Fotografie z prywatnego archiwum wnuczki, także Wandy Chrzanowskiej, za jej zgodą.

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Krakowskie Koło „Jan Łaski” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA