"Cień" *w budowie*

 

Cień, (Franciszek Mirandola, Cień, [w:] Idem, Tempore belli, Towarzystwo Wydawnicze, Warszawa-Kraków 1916, ss.?),

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).