"Udział w dyskusji na temat referatu T. Grabowskiego: «O jedności duszy»"

 

Udział w dyskusji na temat referatu T. Grabowskiego: „O jedności duszy”, Lucjan Marian Freytag, Księga Pamiątkowa III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie 1936, „Przegląd Filozoficzny” 1936, rocznik XXXIX, z. IV, Tatarkiewicz Władysław, red., wydawca: Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne (od 1916 r.: Warszawski Instytut Filozoficzny; od 1928 r.: Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne),  s. 342.

Freytag stwierdził, że zagadnienie jednolitości wiedzy łączy się z zagadnieniem poznania przez człowieka siebie samego. Fizycy najczęściej nie dopuszczają możliwości doświadczania przez człowieka w sobie samym praw natury z lepszym skutkiem, aniżeli oni badają je w naturze martwej. Freytag zauważył, że doświadczenia analityczne genezy i działalności psychiki prowadzone przez prelegenta (T. Grabowskiego) mogą dać wyjątkowo doniosłe wyniki dla dalszego rozwoju nauki.

Grabowski w odpowiedzi Freytagowi zaznaczył, że pojęcia transcendentnego i empirycznego bytu trafiają na podkreśloną w referacie trudność płynności granic.

Prawa do dysponowania publikacją: PAN Biblioteka Kórnicka.

Renata Wieczorek

 

Literatura: Freytag L. M., 1936, Udział w dyskusji na temat referatu T. Grabowskiego: „O jedności duszy”, Księga Pamiątkowa III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie 1936, „Przegląd Filozoficzny”, rocznik XXXIX, z. IV, Tatarkiewicz W., red., Warszawa. 

 

Słowa kluczowe: psychologia, dusza, fizyka