"Udział w dyskusji na temat referatu J. Łukasiewicza: «Co dała filozofii współczesna logika matematyczna?»"

 

Udział w dyskusji na temat referatu J. Łukasiewicza: „Co dała filozofii współczesna logika matematyczna?”, Lucjan Marian Freytag, Księga Pamiątkowa III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie 1936, „Przegląd Filozoficzny” 1936, rocznik XXXIX, z. IV, Tatarkiewicz Władysław, red., wydawca: Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne (od 1916 r.: Warszawski Instytut Filozoficzny; od 1928 r.: Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne), s. 327.

Krótka notka dotycząca głosu L. M. Freytaga w dyskusji. Freytag zwrócił uwagę na spór między światopoglądem idealistycznym a racjonalistycznym. Prawa do dysponowania publikacją: PAN Biblioteka Kórnicka.

 

Renata Wieczorek

 

Literatura: Freytag L. M., 1936, Udział w dyskusji na temat referatu J. Łukasiewicza: „Co dała filozofii współczesna logika matematyczna?”, Księga Pamiątkowa III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie 1936, „Przegląd Filozoficzny”, rocznik XXXIX, z. IV, Tatarkiewicz W., red., Warszawa.

 

Słowa kluczowe: filozofia, logika matematyczna, fizyka