"U źródeł wiedzy i życia"

 U źródeł wiedzy i życia, Lucjan Marian Freytag, Wydawca: Sroczyński i Hofman, Warszawa 1936, ss. 368.

Freytag prezentuje swoją teorię dotyczącą dwóch sił (magnetycznej i energetycznej), prawa prześwietlania oraz ruchu wirowego, a także poglądy dotyczące duchowego lecznictwa. Książka poświęcona jest problemom filozofii, psychologii, fizyki, ewolucji wiedzy, zagadnieniom wpływu człowieka na ewolucję przyrody oraz lecznictwu psychosyntetycznemu. Całość opatrzona rysunkami, zdjęciami oraz skorowidzem nazwisk. Spis treści: Część Pierwsza: Filozofia fizyki (1), Poznanie zmysłowe i duchowe (2), Ruch wirowy (3), Fizyka w oświetleniu filozoficznym (4), Trzy wymiary przestrzeni i jeden wymiar czasu według teorii względności oraz według prawa prześwietlania (5), Krytyka koncepcji Newtona (6), Analogia magnetycznych i energetycznych własności ruchu wirowego w świecie mikroskopowym, makroskopowym i w ustrojach rozwijających się fizjologicznie (7); Część Druga: Świat materji i ducha; Część Trzecia: Ewolucja wiedzy (1), Metody poznania starożytnych filozofów a prawo prześwietlania (2), Ewolucja poglądów religijnych i świeckich w okresie Odrodzenia (3), Dążenia Kartezjusza i Newtona do oparcia poznania na podstawach przyrodzonych i wierze w Boga (4), Metody filozoficzne XVIII wieku i ich wpływ ba naukę i życie (5), Charakterystyka filozofii Kanta (6), Wnioski o przeznaczeniu religii. Mistycyzm i pseudomistycyzm. Prawo stworzenia Hoene-Wrońskiego i triada Warraina w zestawieniu z prawem prześwietlania. Cechy główne polskiej filozofii i poezji (7); Część Czwarta: Psychosynteza: Wiedza duchowa i umysłowa jako czynniki zdrowia (1), Psychofizjologiczna rola ciepła i zimna w stanach chorobowych (2), Pożycie płciowe w świetle naturalnej fizyki i biologii (3), Znaczenie modlitwy, pracy i rozrywki w lecznictwie psychosyntetycznym (4).

 

Renata Wieczorek

 

Literatura: Freytag L. M., 1936, U źródeł wiedzy i życia, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: filozofia, psychologia, fizyka, lecznictwo psychosyntetyczne