"Głos Polaka"

 

Głos Polaka (polskość i pokój),  tytuł okładkowy: W imię woli, ziemi i miłości, Lucjan Marian Freytag, wydawca: Księgarnia Polska, Polska Drukarnia Artystyczna „Sztandar”, Piotrogród 1917, 24 strony.

Książka dotyczy kwestii związanych z niepodległością Polski. Rozważania historiozoficzne Freytaga przedstawione w duchu mesjanizmu.

 

Renata Wieczorek

Literatura: Freytag L. M., 1917, W imię woli, ziemi i miłości, Piotrogród.

Słowa kluczowe: Polska, historiozofia