Śpikowski Władysław

 

Władysław Śpikowski, (1897–1980), polski ksiądz katolicki, patrolog, liturgista; zajmował się także gnostycyzmem.

Dorobek naukowy ks. Śpikowskiego jest ważny dla studiów nad gnostycyzmem ze względu na zainteresowanie Ireneuszem z Lyonu i jego traktatem Adversus haereses (Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy) – jednym z najważniejszych źródeł do badania tej późnoantycznej formacji religijnej. W 1926 r. ogłosił drukiem w Strasburgu rozprawę La doctrine de l’Église dans saint Irénée, która była podstawą doktoratu uzyskanego przez niego w tym samym roku. W ciągu kilku następnych lat ks. Śpikowski wygłaszał wykłady i publikował artykuły na temat nauki tego Ojca Kościoła i polemisty antygnostyckiego. W 1933 r. ukazało się jego studium Polemika św. Ireneusza z gnostykami o Bogu, w którym przedstawia za Ireneuszem poglądy gnostyków II w., analizuje jego metody polemiki oraz rekonstruuje naukę o Bogu tego Ojca Kościoła. W przekładzie ks. Śpikowskiego miało ukazać się tłumaczenie Adversus haereses w serii źródeł do historii Kościoła („Pisma Ojców Kościoła”), jednak złożony już tekst został zniszczony przez Niemców w 1939 r.

 

Mariusz Dobkowski

 

Literatura: Ryńca M., 2016, Śpikowski Władysław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 51, Warszawa, s. 164–165; Wolniewicz M., 1983, Śpikowski Władysław, [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, red. L. Grzebień, t. 7, Warszawa, s. 283–287.

 

Słowa kluczowe: gnostycyzm, Adversus haereses, Ireneusz z Lyonu, Władysław Śpikowski