Ulrich Alida von

 

Alida von Ulrich, ps. Alida, (ur. w Rydze - zm. w 1927 w Arlesheim), pisarka i tłumaczka, najmłodsza córka rosyjskiego lekarza wojskowego. Wraz z ojcem wyjechała do Warszawy, gdzie jako osiemnastolatka poznała przyszłego męża - porucznika Romea von Ulricha (1809-1884). Po dwudziestu latach małżeństwa, w którym na świat przyszło siedmioro dzieci, mąż Alidy zmarł, podobnie jak wcześniej sześcioro ich dzieci. Z jedyną córką Alida wyjechała wówczas do Paryża, gdzie tłumaczyła na język francuski dziela literatury rosyjskiej i polskiej, m.in. Genezis z Ducha Juliusza Słowackiego [Genèse par l’ame, przeł. A. d’Urlich, 1907]. Kiedy jej córka wyszła za mąż, Alida powróciła do Warszawy, a następnie wyjechała do Petersburga. Mieszkała także w Tbilisi, Konstantynopolu i Rzymie, gdzie przez rok pracowała jako redaktor naczelna rzymskiego czasopisma. Była także założycielką Instituto Filologico Internationale. Następnie przeprowadziła się do Berlina (Lexikon deutscher Frauen der Feder).

Alida von Ulrich była członkinią Towarzystwa Teozoficznego we Włoszech co najmniej od 1906 r. 4 czerwca 1906 r. na Kongresie Teozoficznym w Paryżu, wystąpiła  jako delegatka z Włoch z wykładem na temat rdzennych wierzeń na Litwie i Łotwie oraz na Rusi przed przyjęciem chrześcijaństwa. W 1910 r. została członkinią sekcji niemieckiej Towarzystwa Teozoficznego, a po wystąpieniu Rudolfa Steinera i jego zwolennikow z Towarzystwa Teozoficznego na przełomie 1912 i 1913 r. - antropozofką. Wówczas stanęła na czele jednego z dwóch pierwszych kół antropozoficznych w Warszawie. Koło prowadzoe przez Ulrich przy Hożej 37 przetrwało zaledwie kilka miesięcy, gdyż jego organizatorka wyjechała z Polski (“Mitteilungen für die Mitglieder der Athroposophischen Gesellschaft (Theosophischen Gesellschaft": 33). W dokumentach w Goetheanum Archiv nie udało się odnaleźć spisu członków tego koła.

Monika Rzeczycka

Literatura: Lexikon deutscher Frauen der Feder: eine Zusammenstellung der seit dem Jahre 1840 erschienenen Werke weiblicher Autoren, nebst Biographieen der lebenden und einem Verzeichnis der Pseudonyme, Bd. 1, A-L, 1898, herausgegeben von Sophie Pataky, Berlin, http://www.zeno.org/Pataky-1898/A/Ulrich,+Frau+Alida+von?hl=ulrich+alida [23.07.2019]; “Mitteilungen für die Mitglieder der Athroposophischen Gesellschaft (Theosophischen Gesellschaft)” 1913, November, no IV; von Ulrich, Alida, [w:] Anthroposophie im 20. Jahrhundert. Ein Kulturimpuls in biografischen Porträts, Plato, Bodo v. (Hg.), Dornach, http://www.biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=1278 [23.07.2019], Slovatzki J., Genèse par l’Ame, trad. par A. d’Urlich, "La Voie. Revue Mensuelle De Haute Science" 1907 (Janvier, s.74-83; Fevrier, s. 73-77; Mars, s. 62-71; Avril, s. 65-75),  http://www.iapsop.com/archive/materials/voie_paris/voie_1907_jan-may.pdf [23.07.2019]; d'Ulrich A. Preface, [à la] Slovatzki J., Genèse par l’Ame, trad. par A. d’Urlich, "La Voie. Revue Mensuelle De Haute Science" 1907, Janvier, s. 71-73,  http://www.iapsop.com/archive/materials/voie_paris/voie_1907_jan-may.pdf, [23.07.2019].

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Słowacki, mesjanizm polski, Genesis z Ducha, Warszawa