Reutt Maria

 

Maria Reutt, (Maria Reuttówna, ur. 1875  zm. 1965), córka Gustawa Reutta i Marii z Węgierskich, siostra malarki Zofii Reutt, malarka i nauczycielka, aktywistka ruchu na rzecz równouprawnienia. Od 1909 r. działała w Związku Równouprawnienia Kobiet z siedzibą we Lwowie. Prawdopodobnie w pierwszych latach XX w. pobierała prywatne lekcje malarstwa w Monachium, brała udział w wystawach: w 1921 r.  w gwiazdkowej wystawie Związku Artystek Polskich we Lwowie oraz w Salonie Sztuki Zachęta w 1929 r. 

W czasie pobytu w Monachium zetknęła się z naukami Rudolfa Steinera. Podobnie jak polscy artyści Elżbieta Dziubaniuk, Amalia Luna Drexler oraz Tadeusz Rychter Reutt wstąpiła do monachijskiego koła antropozoficznego, na czele którego stały malarki hr. Pauline von Kalckreuth i Sophie Stinde. 13 sierpnia 1913 r., tego samego dnia co Elisabeth Stueckgold, żona polskiego malarza Stanisława Stueckgolda, Reutt otrzymała kartę członkowską Towarzystwa Antropozoficznego z numerem 3332. Była ona jedną z najaktywniejszych polskich antropozofek pierwszego pokolenia, inicjatorką ruchu antropozoficznego w Polsce, członkinią pierwszego koła antropozoficzngo we Lwowie, działającego nieformalnie w latach 19161919. W latach 19221924 czynnie wspierała Lunę Drexler w działaniach organizacyjnych zmierzających do powołania Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego (PTA). Wiosną 1924 r. Reuttówna wraz z ośmioma antropozofami wystąpiła o rejestrację Koła Lwowskiego PTA, mającego status filii PTA w Krakowie, powołanego w styczniu 1924 r. W adresowniku PTA w Goetheanum Archiv przy jej imieniu i nazwisku wpisano kartę członkowską Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego nr 42, datowaną na 1.01.1924 r z adnotacją (I), świadczącaą o posiadaniu przez nią tzw. błękitnej karty pierwszej klasy, potwierdzającej jej członkostwo w Wyższej Szkole Wiedzy Duchowej. Jej nazwisko figuruje także na listach członkowskich Koła Michaelickiego we Lwowie. W lutym 1929 r. Reuttówna została sekretarzem Koła Lwowskiego PTA. We Lwowie mieszkała i pracowała w bursie im. Felicji Boberskiej przy Poniatowskiego 11. W dokumentach w Goetheanum przy jej nazwisku widnieje także inny lwowski adres: ul. Snopkowska 5. W 1930 r. po śmierci matki Luny Drexlerówny, obie artystki serdeczne przyjaciółki i współpracowniczki zamieszkały razem w mieszkaniu Drexlerówny przy ul. Pułaskiego 14. W dokumentach GA przy nazwisku Reutt widnieje także adres: Piotrków, Al. 3 Maja 16. 


Bursa im. Felicji Boberskiej przy ul. Poniatowskiego 11 we Lwowie, gdzie mieszkała i pracowała Maria Reutt

W pierwszych dniach listopada 1933 r. Maria Reutt czuwała przy konającej Lunie Drexlerównie, była także jej pierwszą biografką pozostawiła wspomnienie pośmiertne, które w formie maszynopisu przechowywane jest w archiwum rodzinnym Drexlerów. Tekst ten był odczytywany w kołach antropozoficznych w rocznice śmierci generalnej sekretarz PTA. Z dokumentu wynika, że Reutt przebywała razem z Drexlerówną w Dornach w roku 1914 lub 1915 i prawdopodobnie brała udział w budowie pierwszego Goetheanum.

 

Maja Dobiasz-Krysiak, Monika Rzeczycka

 

 

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A02.008.001 oraz C01.019.001 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach); Reutt M., Luna Amalia Drexlerówna. Szkic do życiorysu. (Maszynopis z prywatnych zbiorów rodziny Drexlerów. Na końcu tego piętnastostronicowego tekstu z licznymi odręcznymi poprawkami i dopiskami znajduje się adnotacja: „Warszawa, dnia 5 listopada 1937 r. Na życzenie członków warszawskiego koła Imienia Rudolfa Steinera ten życiorys opracowała Maria Reutt”); Słownik Artystów Polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.), 2007, t. VIII, Po.-Ri, red. U. Makowska, K. Michocka-Rachubowa, Warszawa, s. 338.

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło Lwowskie Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA, Monachium