Lipińska Halina

 

Halina Lipińska, antropozofka, należała do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie, niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie. Kartę członkowską nr 149 otrzymała 20.12.1929.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, Koło „Słowacki” w Warszawie, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA