Lindeman Wiera

 

Wiera Lindeman, antropozofka, należała do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego: rosyjskiej grupy Aleksandra Pozzo. Kartę członkowską nr 161 otrzymała 27.02.1930. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa, ul. Ludna 11/16 oraz informacja o wystąpieniu z TA.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001  (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, grupa rosyjska Aleksandra Pozzo przy Warszawskim Kole Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA