Karaś Eleonora

 

Eleonora Karaś, antropozofka, należała do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie. Kartę członkowską nr 7 (I) otrzymała 01.01.1924 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa, Wilcza. Figuruje w spisie zamieszkałych w Warszawie pod adresem Wilcza 23. 

 

Diana Oboleńska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); spis zamieszkałych w Warszawie: http://genealogyindexer.org/view/193940W/193940W%20-%200205.pdf.

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie