Dragasz Zofia

 

Zofia Dragasz (Dragaszowa), (zm. maj 1938), antropozofka, należała do  Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 120 otrzymała 15.09.1928 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Bydgoszcz, Reja 3/II. 

               

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001  (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA