Dberesz Natalia

 

Natalia (Natalja) Dberesz (Dbereszowa), antropozofka, należała do Lwowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego („Michael Zweiges”). Kartę członkowską nr 66 otrzymała 15.02.1925 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Lwów, Wólecka 4. 

 

               Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001  (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA