Czapska Jadwiga

 

Jadwiga Czapska, antropozofka, należała do Krakowskiego Koła „Jan Łaski” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego prowadzonego przez Henryka Kunzeka. Kartę członkowską nr 73 otrzymała 1.06.1925 r. W dokumentach Poskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adnotacja b.d., że wystąpiła z PTA oraz adres: Kraków, Siemiradzkiego.

Monika Rzeczycka

 

Literatura: adresownik Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach)(Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Krakowskie Koło „Jan Łaski” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego,  Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA