Chudzikowski Juliusz

 

Juliusz St. Chudzikowski, autor Elementarza wydanego we Lwowie w 1922 r., który ilustrowała Józefa Chudzikowska, antropozof, należał do Lwowskiego Koła „Michael-Zweiges” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego prowadzonego przez Amalię Lunę Drexlerównę. Kartę członkowską nr 157 otrzymał 12.02.1930 r. W dokumentach Poskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Lwów, Na Błonie 20.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: Chudzikowski J. St., 1922, Elementarz, Lwów,  (http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/doccontent?id=21615); książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), PTA