Brzosko (Brzoskówna) Zofia

 

Zofia Brzosko (Brzoskówna), antropozofka, należała do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego oraz prawdopodobnie do Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie. Kartę członkowską nr 111 otrzymała 09.01.1928 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku odnotowano dwa adresy: Bruksela i Warszawa, Lwowska 9.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, PTA