Bochnig Joanna

 

Joanna (Janina) Bochnig (Bohnig), antropozofka, należała do niezależnego Warszawskiego Koła „Słowacki” prowadzonego przez Wigę Siedlecką. Kartę członkowską nr 141 otrzymała 20.12.1929 r. W dokumentach polskich w Archiwum Goetheanum przy jej nazwisku widnieje miejsce zamieszkania: Warszawa.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Słowacki, Wiga Siedlecka