Radionika

 

Radionika (radionics), nazywana też czasami terapią elektromagnetyczną (EMT), to system medycyny alternatywnej stworzony przez Alberta Abramsa (1863–1924). Jej podstawową zasadą działania miała być ERA (Elektroniczne Reakcje Abramsa).

Według Abramsa tkanka chorego ciała wpływa na system nerwowy i wytwarza specyficzne emanacje. Lekarz wierzył, że miały z tym związek zjawiska elektryczne. Wymyślił on zmienno-oporowy instrument nazwany „czarną skrzynką” mierzący opór elektryczny i „reakcje elektryczne” różnych chorób. Według jego badań np. rak wywoływał opór 50 Ω, zaś syfilis – 55 Ω. Później Abrams zmodyfikował swoją technikę tak, że twierdził że może zrobić odczyt diagnostyczny z kropli krwi. Opracował kilka wersji instrumentów diagnostyczno-leczniczych, tzw. czarnych skrzynek, m.in. dynamizator, oscilloclast i radioclast. Dynamizator (dynomizer) był podobny do radia i miał być maszyną, która odczytuje diagnozę z kropli krwi. Z czasem Abrams twierdził, że ma możliwość stawiania przy jego pomocy diagnozy przez telefon (Abrams 1922:  305–307). Dalsze wynalazki – oscilloclast i radioclast – miały być skuteczne w leczeniu prawie wszystkich chorób. Wiele wynalazków Abramsa uznano za fałszerstwa (Rinn 1950: 248). Jak wynika z dokumentów Polskiego Towarzystwa Teozoficznego, przynajmniej jedno z urządzeń Abramsa zostało sprowadzone do Polski (Karaś, niepubl. archiwalia), a informacje o metodzie Abramsa upowszechniano m. in. poprzez publikację pracy Uptona B. Sinclaira Dom cudów (Sinclair 1924).

 

Karolina Maria Hess

 

Literatura: Abrams A., 1922, New Concepts in Diagnosis and Treatment: Physico-clinical Medicine, the Practical Application of the Electronic Theory in the Interpretation and Treatment of Disease; with an Appendix on New Scientific Facts, San Francisco; Karaś E., Niepublikowane materiały archiwalne; Początki Towarzystwa Teozoficznego i nast., Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Zasób: Kazimierz Tokarski (1930–2007), sygn. KIII-180 j.a. 18; Rinn J., 1950, Searchlight on Psychical Research, London; Russell E., 1973, Report on Radionicsscience of the future, London, Sinclair U. B., 1924, Dom cudów, tłum. A. Motylińska, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: medycyna alternatywna, elektryczność, energia, wibracje, Albert Abrams