"Świat Niewidzialny"

 

„Świat Niewidzialny. Pismo poświęcone badaniom przejawów nadzmysłowych”, pismo ukazywało się w 1924 r. Jego redaktorem był Bolesław Wójcicki, a wydawcą – Stefan Sobczyński. Redakcja mieściła się w Warszawie (ul. Niecała 6). Miesięcznik drukowano w Zakładach Drukarskich Stefana Sobczyńskiego.

„Świat Niewidzialny” to pismo poświęcone badaniom przejawów nadzmysłowych. Jego cele zostały określone w numerze pierwszym: „Celem naszego pisma jest zapełnienie luki w tym dziale prasy polskiej, stworzenie organu, w którym mogliby się wypowiadać ludzie interesujący się wszelkimi przejawami świata niewidzialnego nadzmysłowego, oraz umożliwienie zanotowania i zebrania faktów, wykraczających poza granice fizycznych zmysłów, a zasługujących nieraz na podanie ich do szerszej wiadomości” („Świat Niewidzialny” 1924, nr 1, s. 1–2).

Do grona autorów tego czasopisma należeli m. in. Bogdan Filipowski, Prosper Szmurło, Stefan Trojanowski. Poza artykułami o charakterze analitycznym publikowane były również sprawozdania, recenzje, informacje o organizacjach zajmujących się badaniem zjawisk spirytystycznych, mediumicznych i związanych z jasnowidzeniem.

Numery czasopisma znajdują się w zasobach Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Urszula Patocka-Sigłowy

 

Literatura: „Świat Niewidzialny. Pismo poświęcone badaniom przejawów nadzmysłowych”, 1924, nr 1–5 .

 

Słowa kluczowe: Bolesław Wójcicki, Stefan Sobczyński, przejawy nadzmysłowe, Prosper Szmurło